Disclaimer

Algemeen
IamOK Bedrijvenserver (nummer Kamer van Koophandel: 09168449), hierna te noemen IamOK Bedrijvenserver, verleent u hierbij toegang tot https://iamok.nl en https://bedrijvenserver.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere zaken die door IamOK Bedrijvenserver en derden zijn aangeleverd.
IamOK Bedrijvenserver behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te doen.
De informatie op IamOK Bedrijvenserver.nl is in principe vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van schriftelijke afspraken van IamOK Bedrijvenserver.

Beperkte aansprakelijkheid
De op IamOK Bedrijvenserver.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling van IamOK Bedrijvenserver.
Ook alle prijzen op IamOK Bedrijvenserver.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom van deze materialen liggen bij IamOK Bedrijvenserver en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IamOK Bedrijvenserver.

Overig
Deze disclaimer is gewijzigd op 18 november 2021